Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu và những thông tin quan trọng

Trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa, rủi ro là điều khó lường trước được bởi chúng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Rủi ro có thể xuất phát từ điều kiện tự nhiên như bão, lũ lụt, động đất, sóng thần hay sự bất cẩn của con người gồm cháy nổ, […]