avatar-bảo-hiểm-cháy-nổ-tài-sản

Bảo hiểm Cháy nổ Tài Sản

Tìm hiểu
avatar -bảo hiểm công trình xây dựng

Bảo hiểm Công trình Xây dựng

Tìm hiểu

Nhóm Bảo hiểm tài sản kỹ thuật PVI bao gồm các loại hình bảo hiểm tài sản, bảo hiểm công trình xây dựng và bảo hiểm trách nhiệm bên thứ 3. Các gói bảo hiểm đầy đủ trước mọi rủi ro từ các loại hình bảo hiểm bắt buộc cho tới các gói bảo hiểm toàn diện.

Bảo hiểm tài sản với các gói bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo Nghị định 23 và gói bảo hiểm mọi rủi ro tài sản bảo vệ cho tổn thất tài sản do bất kỳ nguyên nhân nào

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng bảo hiểm mọi tổn thất liên quan đến công trình xây dựng bao gồm máy móc xây dựng, thiệt hại về tài sản và con người đối với bên thứ ba trong khi tiến hành công việc xây dựng.

Bảo hiểm trách nhiệm bảo hiểm cho các rủi ro pháp lý phải chịu với bên thứ 3 trong quá trình kinh doanh sản xuất.

1.Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP phải mua đối với các cơ sở có nguy cơ về cháy nổ theo quy định pháp luật, là loại hình bảo hiểm cho các tổn thất tài sản, nhà cửa, kho hàng….. gây ra bởi rủi ro cháy,nổ hỏa hoạn.

Xem chi tiết bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

2.Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản PVI

Là loại hình bảo hiểm tài sản mở rộng thêm cho tài sản các rủi ro khác ngoài rủi ro cháy, nổ trong 23/2018/NĐ-CP. Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản thường cấp kèm bảo hiểm hiểm cháy nổ bắt buộc

3.Bảo hiểm công trình xây dựng PVI

Bảo hiểm cho mọi tổn thất của công trình trong thời gian thi công xây dựng và bảo hành. Bao gồm loại hình bảo hiểm công trình theo thông tư 329 về xây dựng

Các rủi ro có thể kể đến bao gồm rủi ro do thiên tai gây ra như bão, lũ lụt, sạt lở, đất lún…hay do hành vi của con người gây ra như bất cẩn, lỗi thiết kế, hành vi phá hoại cố ý…

Xem thêm Bảo hiểm công trình xây dựng

4.Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ 3 trong xây dựng

Bảo hiểm cho các sự cố, tổn thất về tài sản hay tính mạng sức khỏe bên khác do trong quá trình thi công xây dựng làm ảnh hưởng cho bên khác mà theo luật chủ đầu tư/nhà thầu có trách nhiệm phải đền bù. Các bên khác này gọi chung là Bên thứ ba.

5. Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý bồi thường cho bên thứ 3 trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gây ảnh hưởng, tùy theo từng ngành nghề cụ thể có mức phí bảo hiểm khác nhau

6. Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp đối với những thiệt hại về người (thương tật, ốm đau) và tài sản của Người tiêu dùng hàng hóa/sản phẩm xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.

7. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cung cấp sự đảm bảo tài chính nhằm đáp ứng các chi phí kiện tụng và các thiệt hại phải trả cho bên thứ ba do sai sót trong quá trình thực hiện công việc chuyên môn của doanh nghiệp hoặc nhân viên của doanh nghiệp đó.
Thường áp dụng với dịch vụ tư vấn, thiết kế, nghề nghiệp đặc thù

Liên hệ tư vấn Hotline/zalo 0934199203