Bảo hiểm nhà tư nhân PVI

  Phí từ: 300.000đ/năm

  Bảo hiểm: 100.000.000đ

  (*) Phí BH dựa trên hạn mức bồi thường và thời hạn tham gia

  PVI bồi thường cho những thiệt hại xảy ra do:

  – Cháy (bao gồm sét đánh), Nổ

  – Giông, bão, lũ lụt (bao gồm nước biển tràn)

  – Vỡ hoặc tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước

  – Va chạm với ngôi nhà

  – Trộm cướp

  – Thuê nhà sau tổn thất