Bảo hiểm Sức khỏe Nhân viên PVI Care

Bảo hiểm Sức khỏe nhân viên PVI Care là loại hình bảo hiểm sức khỏe (Healthcare Insurance) chất lượng cao của Bảo hiểm PVI. Được thiết kế dành riêng cho nhân viên công ty, doanh nghiệp hay một tổ chức (mở rộng đăng ký tham gia người thân mua kèm theo nhân viên). PVI Care là gói bảo hiểm tích hợp toàn diện bảo hiểm cho tai nạn, ốm bệnh, thai sản, Nha khoa với tiện ích bảo lãnh viện phí vượt trội