Hiển thị tất cả 4 kết quả

Bảo Hiểm Ô Tô

Bảo hiểm du lịch quốc tế PVI

Phí từ: 300.000đ/năm

Bảo hiểm: 100.000.000đ

(*) Phí BH dựa trên hạn mức bồi thường và thời hạn tham gia

MUA NGAY

Bảo Hiểm Tài Sản

Bảo hiểm nhà tư nhân PVI

Phí từ: 300.000đ/năm

Bảo hiểm: 100.000.000đ

(*) Phí BH dựa trên hạn mức bồi thường và thời hạn tham gia

MUA NGAY

Bảo Hiểm Hàng Hóa

Bảo hiểm Sức Khỏe Nhân viên PVI Care

Phí Bảo hiểm từ: 1.500.000đ/Người/Năm

Số tiền Bảo hiểm: Nội trú 63.000.000; Ngoại trú 6.300.000; Thai sản 63.000.000, Nha Khoa 1.890.000

(*) Phí BH dựa trên hạn mức bồi thường và số lượng người tham gia

MUA NGAY

Bảo Hiểm Con Người

Bảo hiểm tai nạn Cá nhân PVI

Phí bảo hiểm từ: 165.000đ/Người/năm

Số tiền Bảo hiểm: 100.000.000/Người

(*) Phí BH dựa trên hạn mức bồi thường và thời hạn tham gia

MUA NGAY