Tìm hiểu thời gian chờ trong bảo hiểm sức khỏe PVI Care

Tìm hiểu về Thời gian chờ trong bảo hiểm sức khỏe PVI Care

Khi tham gia bảo hiểm sức khỏe PVI Care hoặc các loại hình bảo hiểm sức khỏe khác, thì thông tin về thời gian chờ là thông tin rất quan trọng. Bài viết này sẽ giúp các bạn tìm hiểu chi tiết khái nệm thời gian chờ và tại sao lại có khái niệm này nhé.

Thời gian chờ trong bảo hiểm sức khỏe là gì

Đinh nghĩa theo quy tắc bảo hiểm: “Là khoảng thời gian mà Người được bảo hiểm không được thanh toán cho 1 quyền lợi cụ thể, bao gồm cả những sự kiện phát sinh trong thời gian chờ nhưng hậu quả xảy ra/điều trị kéo dài ngoài thời gian chờ và trong thời hạn bảo hiểm. thời gian chờ áp dụng cho từng quyền lợi là khác nhau”

Giải nghĩa: Khi tham gia bảo hiểm sức khỏe công ty bảo hiểm sẽ quy định thời gian chờ chính xác cho từng quyền lợi bảo hiểm cụ thể kể từ ngày hiệu lực bảo hiểm.

Theo đó với mỗi quyền lợi cụ thể, người được bảo hiểm cần chờ đủ số ngày quy định tính từ ngày bảo hiểm đầu tiên để đạt điều kiện chi trả.

Thời gian chờ được tính như thế nào

Định nghĩa quy tắc: “Thời gian chờ được tính từ ngày tham gia bảo hiểm đầu tiên của từng người được bảo hiểm đối với từng quyền lợi liên quan”

Điều này có nghĩa là thời gian chờ áp dụng cho mỗi người là khác nhau tùy thuộc vào thời gian tham gia  bảo hiểm của của từng người.

Quy định thời gian chờ trong bảo hiểm sức khỏe PVI Care

  • Tai nạn: Không áp dụng
  • Bệnh thông thường:  30 ngày kể từ ngày hiệu lực
  • Bệnh đặc biệt, bệnh mãn tính, bệnh có sẵn: 365 ngày kể từ ngày hiệu lực
  • Biến chứng thai sản: 60 ngày kể từ ngày hiệu lực
  • Sinh con: 270 ngày kể từ ngày hiệu lực 

Ưu đãi đặc biệt miễn thời gian chờ cho công ty từ 50 nhân viên trở lên

Tại sao lại có khoảng thời gian chờ trong bảo hiểm sức khỏe

– Các công ty bảo hiểm (nhân thọ và phi nhân thọ nói chung) thường loại trừ các trường hợp đang ốm bệnh muốn tham gia bảo hiểm để được bảo hiểm chi trả (chuộc lợi)

– Thay vì bất tiện cho người mua là cần khám sức khỏe trước khi tham gia, thì quy định 1 khoảng thời gian chờ nhất định

– Bảo hiểm sức khỏe PVI Care không yêu cầu kiểm tra sức khỏe trước khi tham gia

Ví dụ minh họa

Anh Nguyễn Văn A được công ty X trang bị bảo hiểm sức khỏe PVI Care

Hiệu lực bảo hiểm từ 01/01/2021 đến 31/12/2021

Ngày 15/02/2021 anh Nguyễn Văn A bị sốt, đi khám tại bệnh vện Y, bác sĩ kết luận anh A bị cảm cúm và kê thuốc

Bây giờ chúng ta sẽ tính thời gian chờ để xem anh A đủ điều kiện nhận bảo hiểm không

Anh A đã đạt số ngày chờ như sau:

15/02/2021 (ngày khám) -01/01/2021 (ngày bảo hiểm đầu tiên) = 46 ngày

Đối chiều quy định: bệnh cảm cúm là bệnh thông thường, quy định 30 ngày

Như vậy anh A đã đạt điều kiện hưởng bảo hiểm